BIJLAGE 2 Boek VI Wetboek economisch recht MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. — Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..